1
2
3
Бизнесийн тухай мэдээлэл

Энэ хэсэгт та бизнес, үйл ажиллагааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл оруулна!

Компанийн нэр
Компанийн регистрын дугаар
Танай бизнес тусгай зөвшөөрөлтэй юу?
Компани үүсгэн байгуулагдсан огноо
Үйл ажиллагааны чиглэл
Жилийн орлого Ажиллагсдын тоо
Бизнесийн ерөнхий мэдээлэл

Энэ хэсэгт та бизнес, үйл ажиллагааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл оруулна!

Үйл ажиллагаа явуулж буй газрын төрөл?  Хэзээнээс хойш
Сарын түрээс хэд вэ?
Гол хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр
Гол хувьцаа эзэмшигчийн регистрын дугаар
Имэйл
Гол хувьцаа эзэмшигчийн утасны дугаар
Санхүүгийн мэдээлэл

Энэ хэсэгт гарчигийн дагуу баримт бичгээ хавсаргана уу!

Тусгай зөвшөөрөл
Байгууллагын гэрчилгээ
EBARIMT тайлан [6 сараар]
ТАТВАРЫН тайлан [6 сараар]
Банкны дансны хуулга
Дээрх мэдээлэл бол үнэн зөв мэдээлэл юм.
Энэ маягтад өгсөн мэдээлэл бүрэн, үнэн зөв хийгдсэн болохыг БИ БАТАЛЖ БАЙНА, миний хувьд зөв.